7 YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Giáo sư Peter Drucker- người được mệnh danh là Vua Quản trị Kinh doanh toàn cầu - nhận định: Cơ hội của thị trường là kết quả của một quá trình hội tụ". Ông đã chỉ ra rằng, để thành công trong KD cần hội tụ đủ 7 yếu tố quan trọng: Công ty, sản phẩm, chính sách kinh doanh, xu hướng, thời điểm, đội nhóm và lãnh đạo
7 yếu tố thành công trong kinh doanh hiện đại
1. Công ty có nên tài chính vững mạnh: 
Nền tảng tài chính của công ty sẽ xác định khả năng phát triển của thị trường, sjw cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ dành cho nhà phân phối, khả năng chi trả hoa hồng, duy trì việc kinh doanh và đáp ứng các tham vọng của nhà phân phối.

2. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thời đại: 
Sản phẩm để nền kinh doanh đa cấp thường là các sản phẩm hàng ngày như thực phẩm dinh dưỡng chăm sóc, nâng cao sức khỏe, các mặt hàng tiêu dùng có thị trường rộng lớn và khách hàng phải có khả năng mua và tái sử dụng cao.

3. Chính sách kinh doanh công bằng và đơn giản:
Chính sách kinh doanh cần công bằng cho tất cả người tham gia. Đặc biệt là phải thật đơn giản và dễ hiểu, hạn chế tối đa sự cạnh tranh, đội nhóm có thể cộng hưởng và giúp đỡ nhau.

4. Xu hướng kinh doanh phù hợp với thời đại: 
Để phát triển doanh nghiệp đòi hỏi hình thức kinh doanh phải phù hợp với xu hướng tất yếu của thời đại. Kết hợp với hình thức kinh doanh là sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

5. Thời điểm Công ty bắt đầu tạo nên làn sóng: 
Thời điểm tham gia quyết định mức độ thành công của người hợp tác. Có 3 giai đoạn để chọn hợp tác với một công ty. 
- Hình thành và ổn định: cơ hội cao nhưng rủi ro cũng cao.
- Tăng trường và bùng nổ: đây là thời điểm vàng để hợp tác vì khi công ty bùng nổ thì nhà phân phối cũng sẽ phát triển và bùng nổ cùng với tốc độ ấy.
- Ổn định và bão hòa: Rất an toàn nhưng không thể tạo nên làn sóng vì công ty đã qua thời kỳ phát triển đỉnh cao.

6. Đội ngũ thủ lĩnh phải thật sự mạnh: Đội ngũ thủ lĩnh rất quan trọng đối với thành công trong kinh doanh đa cấp. Vì thủ lĩnh là người tạo được sự ảnh hưởng lên hệ thống phát triển doanh nghiệp. Đội ngũ thủ lĩnh mạnh sẽ tại ra sức mạnh công hưởng cho toàn hệ thống.

7. Lãnh đạo có tầm nhìn: Tầm nhìn của lãnh đạo công ty là điều kiện tiên quyết để biết tương lai công ty và những người hợp tác làm việc đi đâu, về đâu.

Sưu tầm từ internet
Chia sẻ bài viết này
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments